سرویس‌های پرداخت

ردیف

نام سرویس  پرداخت

1

انتقال به مقصد مشخص

2

انتقال وجه

3

بررسی انتقال وجه

4

بررسی پرداخت قبض

5

پرداخت قبض

6

بررسی پرداخت تسهیلات

7

پرداخت تسهیلات

8

استعلام تراکنش