شرکت فرادیس گستر کیش

شرکت فرادیس‌گستر یکی از شرکت‌های هلدینگ خدمات انفورماتیک به‌عنوان بازوی اجرایی «شاهین» در نظر دارد خدمات بانکی را در قالب استاندارد و به‌صورت API در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌های واجد شرایط قرار دهد.