معماری شاهین

در طراحی معماری سامانه شاهین، ارائه سرویس امن و پایدار اصلی ترین دغدغه بوده است. سامانه از بخش های اصلی زیر تشکیل شده است:

API Manager

این مولفه وظیفه ارائه Public API به طرف ثالث را بر عهده دارد. کلیه فرآیندهای مربوط به مدیریت دسترسی و احراز هویت نیز در این بخش انجام می گردد.

این مولفه یک درگاه ارتباطی تحت وب با کاربران نهایی و نماینده های نهاد های ثالث است. یک بخش مربوط به کاربر نهایی است تا به واسطه آن بتواند مجوزها و دسترسی هایی که برای انجام عملیات های مالی و استعلامی به نهاد ثالث داده است را مدیریت نماید. بخش دیگر کلیه مورد-کاربردهای مربوط به مدیریت نهاد­های ثالث را پوشش می­دهد. در این بخش نهاد ثالث امکان تعریف، افزودن و حذف سامانه های خود جهت بهره مند شدن از سرویس های شاهین یا قطع این ارتباط، تا مشاهده تاریخچه تراکنش­ها و تعداد کاربران خود را دارد.

Panel

Bank Connector

این زیرسیستم به عنوان یک واسط یکنواخت با بانک ها طراحی شده است. بانکهای مختلف دارای Channel Manager های مختلف و استانداردهای متفاوت هستند. این مولفه وظیفه پنهان کردن جزئیات سرویس های هر بانک از سیستم را بر عهده دارد.