مطالب توسط lexmor

سامانه شاهین رو نمایی شد.

بنابراین گزارش، شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان سازمان پیشرو در حوزه توسعه زیرساخت های بانکی و بنا بر سیاست های راهبردی خود در حوزه فناوری های نوین، اقدام‌ به ایجاد پلتفرم بلاک چینی برنا کرده است. این بستر شامل زیرساختی است که با استفاده از چارچوب های توسعه راهکارهای مبتنی بر بلاک چین معتبر جهانی […]