معرفی شاهین

شاهین، یک پلتفورم بانکداری باز است که با طراحی و ارائه یک Public API، سرویسهای بانک های مختلف را در اختیار کسب و کارهای مورد تایید قرار می دهد. این سرویس­ها در قالبی استاندارد، مبتنی بر PSD2 و قابل گسترش، طراحی و ارائه گردیده است .

شاهین_هاب بانکداری باز

سرویس‌های شاهین در سه حوزه اصلی زیر ارائه می شود

احراز هویت

استعلام اطلاعات حساب و مشتری

انتقال وجه و پرداخت

تکامل سامانه شاهین براساس درخواست ها و نیاز بازار صورت می پذیرد. همچنین امکانات زیر نیز توسط شاهین ارائه می گردد

مشاوره جهت کشف فرآیندهای قابل انطباق با سرویس های شاهین و ارائه راه حل

ارائه محیط تستی Sandbox که جهت تست سرویس‌های شاهین شبیه سازی شده و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

ارائه جزئیات فنی فراخوانی APIها و نمونه کدها تحت عنوان Developer Portal