چارچوب های استاندارد شاهین

چهارچوب استاندارد شاهین

تکنولوژی:

1) طراحی بر طبق استانداردهای جهانی از جمله PSD2
2) ساختار مبتنی بر PKI با اتکاء به سامانه “نماد” بانک مرکزی
3) فرآیند مدیریت و اعطای مجوز دسترسی استاندارد بر اساس پروتکل OAuth2.0

امنیت:

1)عدم افشای هر گونه اطلاعات حساس و هویتی مشتری به طرف ثالث
2) کنترل ریسک هر سرویس بر اساس زمان، تعداد، مبلغ، اعتبار، الگوی فراخوانی
3)امکان مدیریت مجوزها توسط مشتری و لغو آنها در هر زمان

کسب و کار:

1) امکان اخذ کارمزد از کاربر به صورت آنلاین
2) امکان تقسیم هزینه و درآمد به صورت پویا بین ذینفعان